Samspillnettverket

Samspillsnettverket er et nettverk for bedrifter innenfor kultur, spiseplasser og reiseliv i Hammerfestregionen.

Karriere i Nord

logo karriere i nord

Et prosjekt for å styrke rekruttering og kompetanseheving i Hammerfestregionen.

Leverandørutvikling Havbruk Nord

Målsettingen for Leverandørutvikling Havbruk Nord er å øke leveranser fra nord, øke konkurranseevnen hos lokale leverandører, samt levere fremtidige løsninger.

Leverandørutvikling Nussir

Leverandørutvikling Nussir skal bidra til å kvalifisere leverandører og sikre lokal deltagelse og verdiskaping i Nussir prosjektet.

Matforum Hammerfest

Matforum sin målsetting er økt rekruttering til næringen, kompetanseheving og økt aktivitet for spiseplassene i Hammerfestregionen.

Jakten på Gründeren

Jakten på gründeren skal motivere til gründerskap i Hammerfestregionen. Det arrangeres jevnlig gründeraftener.

X