Bedriftsnettverk 3D Print GO

Equinor har som målsetting at 25% av varelageret til Johan Castberg skal være digitalt, og at delene skal 3D printes. Dette ga aktører i Hammerfest inspirasjon til å få på plass Troms og Finnmarks første 3D metallprinter.

Hovedmålsettingen med prosjektet «3D Print GO» var å få realisert et industrielt 3D printsenter i Finnmark, og det har en lyktes med gjennom etableringen av AM North.

Videre har prosjektet følgende delmål:
⦁ Ha leverandører i hele verdikjeden i Finnmark som kan levere kvalitetstjenester
⦁ Etablere en kunnskapshub for 3D print-tjenester i Finnmark
⦁ Ha et marked som er geografisk spredt og bransjeuavhengig

Målgruppen for nettverket er leverandører innenfor verdikjeden til 3D-printing, potensielle kunder, samt FoU og kompetansemiljø fra hele Finnmark.
Prosjektet er administrert av Pro Barents, og finansiert av Innovasjon Norge og Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet.

Vil du vite mer om prosjektet, eller ønsker å delta, ta kontakt med Aileen Kvalnes.

Aileen Kvalnes

Prosjektleder for Bedriftsnettverk 3D Print GO

Tlf:  +47 917 32 170
E-post: aileen (@) probarents.no