Hovedprosjekt Bedriftsnettverk 3D Print GO

Equinor har som målsetting at 25% av varelageret til Johan Castberg skal være digitalt, og at delene skal 3D printes. Dette ga aktører i Hammerfest inspirasjon til å få på plass Troms og Finnmarks første 3D metallprinter.

Hovedmålsettingen med prosjektet “3D Print GO” er å få realisert et industrielt 3D printsenter i Finnmark. For å få det til har prosjektet følgende delmål;
⦁ Ha leverandører i hele verdikjeden i Finnmark som kan levere kvalitetstjenester
⦁ Etablere en kunnskapshub for 3D print-tjenester i Finnmark
⦁ Ha et marked som er geografisk spredt og bransjeuavhengig

Målgruppen for nettverket er leverandører innenfor verdikjeden til 3D printing, potensielle kunder, samt FoU og kompetansemiljø fra hele Finnmark.
Prosjektet er administrert av Pro Barents og finansiert av Innovasjon Norge og Sparebank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet.

Vil du vite mer om prosjektet, eller ønsker å delta, ta kontakt med Vegard Kongsbak.

Vegard Kongsbak

Prosjektleder for Bedriftsnettverk 3D Print GO

Tlf:  +47 954 48 828
E-post: Vegard (@) probarents.no

X