Bedriftsutvikling

Pro Barents bistår små og mellomstore bedrifter slik at de når sine mål. Hos oss kan en blant annet få hjelp til:
 • Søknader
 • Forretningsutvikling
 • Markedsarbeid
 • Rekruttering og partnersøk
 • Egen kompetanseutvikling

Pro Barents har gjennom SIVA et landsdekkende nettverk og kan sette deg i kontakt med:
 • Finansieringsinstitusjoner og investormiljø
 • FoU-institusjoner
 • Offentlige etater
 • Juridisk bistand
 • Regnskap og revisjonsleverandører

I dialog vil vi kunne sette sammen en plan for at du skal få gjennomført dine prosjekter, og utvikle din bedrift.

Gjennom Siva sitt Næringshage- og inkubatorprogram, kan vi tilby bistand til rabattert timepris.

Pro Barents er også investor, og investerer hovedsakelig i inkubatorbedrifter.

Ta kontakt med Nina Kivijervi Jonassen, eller noen av de andre hos oss, for en uforpliktende samtale.

Samarbeidspartnere

X