Bedriftsutvikling

Pro Barents bistår små og mellomstore bedrifter slik at de når sine mål. Hos oss kan en blant annet få hjelp til:
 • søknader
 • forretningsutvikling
 • markedsarbeid
 • rekruttering og partnersøk
 • egen kompetanseutvikling

Pro Barents har gjennom SIVA et landsdekkende nettverk og kan sette deg i kontakt med:
 • finansieringsinstitusjoner og investormiljø
 • FoU-institusjoner
 • offentlige etater
 • juridisk bistand
 • regnskap og revisjonsleverandører

I dialog vil vi kunne sette sammen en plan for at du skal få gjennomført dine prosjekter, og utvikle din bedrift.

Gjennom Siva sitt Næringshage- og inkubatorprogram, kan vi tilby bistand til rabattert timepris.

Pro Barents er også investor, og investerer hovedsakelig i inkubatorbedrifter.

Ta kontakt med Jeanette Moland, eller noen av de andre hos oss, for en uforpliktende samtale.

Samarbeidspartnere

X