Trainee Finnmark

Trainee Finnmark styrker karrieremulighetene for unge i regionen, og viser frem attraktive arbeidsplasser.

Studiesenter Hammerfest

Bilde av studenter ved studiesenter Hammerfest

Studiesenteret i Hammerfest tilbyr desentralisert utdanning for å styrke lokal kompetanse.

Miljøfyrtårn

Pro Barents har godkjent Miljøfyrtårnkonsulent som kan bistå små og mellomstore bedrifter med miljøfyrtårnsertifiseringen.

Samspillnettverket

Samspillsnettverket er et nettverk for bedrifter innenfor kultur, spiseplasser og reiseliv i Hammerfestregionen.

Karriere i Nord

logo karriere i nord

Et prosjekt for å styrke rekruttering og kompetanseheving i Hammerfestregionen.

Leverandørutvikling Havbruk Nord

Målsettingen for Leverandørutvikling Havbruk Nord er å øke leveranser fra nord, øke konkurranseevnen hos lokale leverandører, samt levere fremtidige løsninger.

Matforum Hammerfest

Matforum sin målsetting er økt rekruttering til næringen, kompetanseheving og økt aktivitet for spiseplassene i Hammerfestregionen.

Gründeraften

Person på scene som forteller om gründerskap

Jakten på gründeren skal motivere til gründerskap i Hammerfestregionen. Det arrangeres jevnlig gründeraftener.

X