Trainee Finnmark

Trainee Finnmark styrker karrieremulighetene for unge i regionen, og viser frem attraktive arbeidsplasser.

Studiesenter Hammerfest

Bilde av studenter ved studiesenter Hammerfest

Studiesenteret i Hammerfest tilbyr desentralisert utdanning for å styrke lokal kompetanse.

Kompetansemegling

Ønsker din bedrift å igangsette et forsknings- eller utviklingsprosjekt for å oppnå innovasjon?

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn logo

Pro Barents har godkjent Miljøfyrtårnkonsulent som kan bistå små og mellomstore bedrifter med miljøfyrtårnsertifiseringen.

Samspillnettverket

Samspillsnettverket er et nettverk for bedrifter innenfor kultur, spiseplasser og reiseliv i Hammerfestregionen.

Karriere i Nord

logo karriere i nord

Et prosjekt for å styrke rekruttering og kompetanseheving i Hammerfestregionen.

Leverandørutvikling Havbruk Nord

Målsettingen for Leverandørutvikling Havbruk Nord er å øke leveranser fra nord, øke konkurranseevnen hos lokale leverandører, samt levere fremtidige løsninger.

Leverandørutvikling Nussir

Leverandørutvikling Nussir skal bidra til å kvalifisere leverandører og sikre lokal deltagelse og verdiskaping i Nussir prosjektet.

Matforum Hammerfest

Matforum sin målsetting er økt rekruttering til næringen, kompetanseheving og økt aktivitet for spiseplassene i Hammerfestregionen.

X