Digitalt veiledningsprogram for gründere

Fra idè til marked tar for seg stegene i forretningsutviklingen fra idè til marked, og er et tilbud til gründere og oppstartsbedrifter fra Finnmark og Troms. Programmet består av 6 nettbaserte webinarer à cirka 1 time. Temaene er introduksjon og ide, produkt og marked, forretningsmodell, økonomi og budsjett, organisering og fremdriftsplan/ finansiering.

Mellom, og i etterkant av samlingene, arbeider du sammen med en rådgiver om utvikling av din forretningsidè.
Er du en gründer eller en oppstartsbedrift i en tidlig fase som ønsker å utvikle forretningskonseptet ditt, samt bygge nettverk – da er dette noe for deg. Programmet er gratis for gründere fra Finnmark og Troms.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Pro Barents, Linken Næringshage og Orinor, og støttes av Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Dersom du vil høre mer om programmet, og kanskje delta selv, ta kontakt med Trine Bredal Hauan på telefon 906 24 594 eller e-post: tbh@probarents.no.

Trine Bredal Hauan

Ansvarlig for digitalt veiledningsprogram for gründere

Tlf:  +47 906 24 594
E-post: tbh (@) probarents.no