Investor

Pro Barents er investor gjennom investeringselskapet Industri Invest Nord (IIN), og investerer i oppstart- og tidlig-vekst-fase-bedrifter. Vi er aktive eiere som ønsker å være tett på utviklingen av bedriften, og har derfor valgt å fokusere våre investeringer i Finnmark og Nord-Troms. Vi har få bransjebegrensninger, men ønsker at satsingen har et nasjonalt/internasjonalt potensial.

IIN behandler investeringshenvendelser løpende.

Ta kontakt med Kjartan Mikalsen, eller andre hos oss, om du ønsker å vite mer om Pro Barents som investor.

Kjartan Mikalsen

Forretningsutvikler/Inkubatorleder

Tlf:  +47 41 52 16 61
E-post: kjartan (@) probarents.no

X