logo karriere i nord

Karriere i Nord

Energibransjen/industrien i Hammerfest trenger kompetent arbeidskraft for å sikre utvikling og vekst. Sentrale industriaktører i regionen har gjennom prosjektet “Karriere i nord” gått sammen om å styrke rekruttering og kompetanseutvikling i Hammerfestregionen. Aktørene gjennomfører via prosjektet flere felles tiltak; eksempelvis å informere om behov for å mobilisere ungdommer/studenter til å ta relevant utdanning, fortelle om relevante jobber innen ulike fagområder, tilby sommerjobber, digital jobbmesse, mv.

Prosjektet ledes av Pro Barents på vegne av Vår Energi, Equinor, Aibel, Moreld Apply, Horisont Energi, ABB og Hammerfest kommune. Samarbeidspartnere er Hammerfest Flerfaglige Opplæringskontor, skoler og utdanningsinstitusjoner, Fylkeskommunen, mv.

Dersom du ønsker mer informasjon om Karriere i Nord og vår aktivitet, ta kontakt med Hilde. K Brekmo på telefon 920 64 396 eller e-post: Hilde@probarents.no.

logo karriere i nord
Bilde av prosjektleder Hilde Brekmo

Hilde K. Brekmo

Prosjektleder for Karriere i Nord

Tlf:  +47 920 64 396
E-post: Hilde (@) probarents.no

X