Leverandørutvikling Havbruk Nord

Målsettingen for “Leverandørutvikling Havbruk Nord” er å øke leveranser fra nord, øke konkurranseevnen hos lokale leverandører, samt levere fremtidige løsninger.

Målgruppen er alle havbruksaktørene i fylket, samt de leverandører som oppdretterne selv velger ut. Per i dag består nettverket av 80 leverandørbedrifter.

Prosjektet/ nettverket er felles for Troms og Finnmark og administreres av Næringshagene i fylket. Prosjektet er finansiert av N2.

Er din bedrift en potensiell leverandør til havbruksnæringen, eller vil du vite mer om prosjektet gå inn på vår hjemmeside:

https://leverandorutviklinghavbruknord.no/ eller ta kontakt med Roman Fredriksen.

Roman Fredriksen

Ansvarlig for Leverandørutvikling Havbruk Nord

Tlf:  +47 480 69 506
E-post: Roman (@) probarents.no