Leverandørutvikling Nussir

Leverandørutvikling Nussir skal bidra til å kvalifisere leverandører og sikre lokal deltagelse og verdiskaping i Nussir prosjektet. Dette gjennom å;

⦁ Øke lokale leveranser gjennom samarbeid, bedriftsutvikling og kompetanseheving
⦁ Økt konkurranseevne gjennom samarbeid om krevende oppdrag/prosjekter
⦁ Sørge for at den «lokale kaken» blir større

Målgruppen for nettverket er bedrifter som ønsker leveranser til Nussir.
Prosjektet ledes av Pro Barents og er finansiert av Innovasjon Norge, Nussir og deltakerbedriftene.

Dersom du vil høre mer om prosjektet, og kanskje delta selv, besøk LU Nussir sin hjemmeside: 

https://lunussir.com/ eller ta kontakt med Roman Fredriksen.

Roman Fredriksen

Ansvarlig for Leverandørutvikling Nussir

Tlf:  +47 480 69 506
E-post: Roman (@) probarents.no

X