Matforum Hammerfest

Matforum Hammerfest består av 14 spiseplasser, 12 matinteresserte privatpersoner, samt Hammerfest Videregående skole ved Restaurant og Matfag. Matforum Hammerfest er organisert som en forening og administreres av Pro Barents.

Matforum sine målsettinger er økt rekruttering til næringen, kompetanseheving og økt aktivitet for spiseplassene.

Matforum har et årshjul bestående av rundt 20 aktiviteter, hvor Spis for en hundrings, banketten under Hammerfestdagene, Lindstømfestivalen og Markens Grøde er sentrale aktiviteter.

Ønsker du å komme i kontakt med Matforum Hammerfest, kontakt Aileen Kvalnes, telefon 917 32 170, e-post: Aileen@probarents.no

Aileen Kvalnes

Ansvarlig for Matforum Hammerfest

Tlf:  +47 917 32 170
E-post: Aileen (@) probarents.no

X