Samspillnettverket

Samspillsnettverket er et nettverk for bedrifter innenfor kultur, spiseplasser og reiseliv i Hammerfestregionen. Per i dag har vi aktører med fra Sørøya, Seiland, Skaidi, Kokelv og Hammerfest. Nettverket ledes av Pro Barents i samarbeid med Visit Hammerfest.

Målsettingen er å skape synergier ved at disse tre næringene samarbeider og får et felleskap. En ønsker å øke antall tilreisende til Hammerfest, samt å få de til å bli lengre når de først kommer hit. Videre er det naturlig nok mye fokus på opplevelse, lokalmat, kultur og bærekraft.

Nettverket har vært på inspirasjonstur til Harstad, gjennomfører nå 3 testturer hvor 4-5 aktører samarbeider om de ulike reiselivsproduktene, utarbeide oversikt over lokale råvarer og matleverandører, samt gjennomført flere kompetansehevende tiltak.

Har du spørsmål, eller ønsker å delta i prosjektet – ta kontakt med Aileen Kvalnes.

Aileen Kvalnes

Ansvarlig for Samspillnettverket

Tlf:  +47 917 32 170
E-post: Aileen (@) probarents.no

X