Bilde av studenter ved studiesenter Hammerfest

Studiesenter Hammerfest

Hammerfest har behov for mer kompetent arbeidskraft og et behov for å tilby utdanning i Hammerfest. Med det som utgangspunkt er Pro Barents og Hammerfest Næringsforening i gang med å utvikle et Studiesenter i Hammerfest. Dette med midler fra Hammerfest kommune og direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Et Studiesenter er en fysisk enhet hvor det legges til rette for desentralisert utdanning og ulike kompetansehevende aktiviteter i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og utdanningstilbydere.

Vi ønsker å gi et utdanningstilbud til de som bor og jobber i Hammerfest. Et studietilbud tilpasset et liv med familie, barn og jobb. Vi vil vise at man kan komme hjem etter endt utdanning og ta videre utdanning i hjembyen. For bedriftene vil studiesenteret gi bedre tilgang på kompetent arbeidskraft lokalt, som igjen vil redusere andel innpendling.

Vil du vite mer om prosjektet, eller ønsker å delta, ta kontakt med prosjektleder Hilde Brekmo

Bilde av studenter ved studiesenter Hammerfest
Bilde av prosjektleder Hilde Brekmo

Hilde Brekmo

Prosjektleder studiesenter Hammerfest

Tlf:  +47 920 64 396
E-post: Hilde(@) probarents.no

X