Prosjekt / Nettverk

Pro Barents har lang erfaring med utvikling av prosjekter og nettverk. 

Felles for prosjektene er at de er i samarbeid med andre aktører, og i hovedsak finansiert av Innovasjon Norge, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Samfunnsløftet, Hammerfest kommune og deltakende bedrifter. 

Pro Barents er per i dag involvert i flere ulike prosjekter og nettverk, og de viktigste er presentert under: 

Samspillnettverket

Samspillsnettverket er et nettverk for bedrifter innenfor kultur, spiseplasser og reiseliv i Hammerfestregionen.

Les Mer

Leverandørutvikling Havbruk Nord

Målsettingen for Leverandørutvikling Havbruk Nord er å øke leveranser fra nord, øke konkurranseevnen hos lokale leverandører, samt levere fremtidige løsninger.

Les Mer

Leverandørutvikling Nussir

Leverandørutvikling Nussir skal bidra til å kvalifisere leverandører og sikre lokal deltagelse og verdiskaping i Nussir prosjektet.

Les Mer

Matforum Hammerfest

Matforum sin målsetting er økt rekruttering til næringen, kompetanseheving og økt aktivitet for spiseplassene i Hammerfestregionen.

Les Mer

Jakten på Gründeren

Jakten på gründeren skal motivere til gründerskap i Hammerfestregionen. Det arrangeres jevnlig gründeraftener.

Les Mer